डाक्टर इन्जिनियर छोडेर विज्ञापनको अध्ययन गर्दा हुन्छ : Nirmal Raj Poudel